Over BIAAT

Het begin…

Welkom op de site van “Stichting Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy” ook wel kortweg “Sichting BIAAT” genoemd.

Stichting BIAAT (2020) is ontstaan uit de BIAAT academy. In 2000, was het onderwerp  “Animal Assisted Interventions (AAI)” of “Interventies met Assistentie van Dieren (IAD)” nog ongekend in Vlaanderen (Lajoie, 2003 – Samuels et al., 2006). Op dat moment, zijn docenten van het BIAAT –na het volgen van een opleiding “Animal Assisted Therapy” (o.a. DePaul University & PAN, Chicago)– gestart met het geven van lezingen over dit onderwerp. Over de periode van enkele jaren groeide de lezingenreeks uit tot een eerste volwaardig postgraduaat dat in de eerste jaren (2006-2009) samen met HoGent georganiseerd (=Postgraduaat Dierenbegeleider) werd. Sinds 2010 organiseert het docententeam  diverse opleidingen en webinars vanuit de BIAAT Academy.

Missie

De rode lijn van onze opleidingen zijn de projecten en studies waaraan het docententeam zelf meewerkt en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften. Via onze opleidingen willen we practici in het IAD-veld van deze nieuwe inzichten op de hoogte houden. Hierdoor krijgen we een unieke mix van enerzijds “wetenschappelijke teksten over Interventies met Assistentie van Dieren” en anderzijds “voorbeelden uit de praktijk

Visie

Stichting BIAAT gaat er van uit dat dieren enkel een meerwaarde kunnen betekenen tijdens interventies van assistentie van dieren indien hun welzijn gewaarborgd is en hun stem gehoord wordt. Onze projecten starten dan ook vanuit de visie dat kwaliteitsvolle IAD projecten altijd opgebouwd worden in een natuurlijk kader waarin een meerwaarde voor mens én dier nagestreefd wordt.

Doel

Het BIAAT heeft volgende doelen

  • Bibliotheek – informatie, literatuur, materialen en documentatie met betrekking tot de relatie Mens-Dier-Natuur-Welzijn te verzamelen
  • Onderzoek – het faciliteren, meewerken en uitvoeren van studies over “interventies met assistentie van dieren” en “dierenwelzijn”
  • Virtueel kenniscentrum – de verzamelde kennis te delen via opleidingen – live en digitaal
  • Projectwerking – samenwerking aan te gaan met diverse practici
  • Atelierwerking – ontwerp en creatie van methodiekenboxen
  • Fondsenwerving – via onder andere het delen van eigen creaties fondsen verwerven die de groei van het IAD-veld en het onderzoek hieromtrent vooruit kunnen helpen